top of page

Psikolojik Hizmetler

Kişiye Özel Danışmanlık Hizmeti 

terapi seansı

Yetişkin Terapisi

Kişinin mevcut potansiyeli, iyilik hali üzerine etki eden durumların ele alınmasını kapsamaktadır. Düşünce, duygu ve davranışların işlevsel hale getirilmesi için iş birliği içinde çalışılır. Burdaki amaç kişiye engel oluşturan düşüncelerin, durumların fark edilmesini sağlamak, yeni farkındalıklar elde etmek ve etkili baş etme becerileri gelişmesini sağlamaktır. Kişiye engel oluşturabilecek pek çok durumda faydalanılmaktadır. Bunlardan bazıları depresyon, kaygı, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, travma, yas, bağımlılıklar, öfkedir.

Çocuk oyun

Oyun Terapisi

Çocuklardaki davranışsal problemlerin, psikolojik zorlanmaların oyuncaklar aracılığıyla dışa vurulması ve düzenlenmesi hedeflenir. Çocukların duyguların düzenlenmesi, yeni baş etme becerileri kazanması için çocuklar ile gerçekleştirilen terapi yöntemidir. Pek çok konuda faydalanılmaktadır. Bunlardan bazıları öfke, kaygı, fobiler, alt ıslatma, kaka tutma, direnç, kardeş kıskançlığı, travma, yas, ayrılık kaygısı, tırnak yeme , depresyondur.

Adsız tasarım.jpg
Ergen Terapisi

Çocuk olmaktan çıkıp yetişkin olmaya adım atılan bu dönemde ergenler terapide amaç yaşadıkları durumlara daha farklı bir perspektiften bakmalarını sağlamak ve yaşadıkları durumlarla mücadele etmek için yeni baş etme becerileri geliştirmektedir. Bir çok alanda çalışmak mümkündür. Bunlardan bazıları sınav kaygısı, ilişkiler, kaygı, depresyon, fobiler, öfke problemi, tırnak yeme, travma, yas, başarısızlık korkusu, dikkat ve konsantrasyon eksikliği, motivasyon, arkadaş ve aile ilişkileridir.

bottom of page